Red Barnet Ungdom vil ha' en børnevenlig verden hvor børn og unges rettigheder bli'r taget alvorligt

Sandholm Asylcenter

Asylcenter Sandholm

Red Barnet Ungdom har i øjeblikket to projekter på asylcenter Sandholm.

Projekt 'Den Gode Oplevelse'
Vi er en gruppe frivillige som i snart tre år har besøgt børnene på Sandholmlejren to gange om måneden, hvor vi laver aktiviteter med børn og unge. Aktiviteterne foregår uden for centeret, og den primære målgruppe er unge fra 12 til 18 år, men der er ofte yngre børn med også. Aktiviteterne afhænger meget af de unges ønsker og de frivilliges idéer, f.eks. ture i Tivoli, til Eksperimentarium og i skoven.

Vil du være med?
Så kontakt projektlederne Ditte og Iben, på den fælles mailadresse oplevelse@redbarnetungdom.dk, hvis du ønsker at være frivillig eller for yderligere information.

Projekt 'Foldbold'
Som en fast aktivitet afholder vi ugentligt fodboldtræning for Sandholmlejrens børn og unge. Det foregår hver onsdag og nye frivillige, som har lyst til at være med til træningen, er meget velkomne!

Center Sandholm er et modtagelses – og udrejsecenter, og er det største asylcenter i Danmark. Der bor omkring 600 børn og voksne. ”Projekt fodbold” tager til Sandholm hver onsdag aften for at spille fodbold med børnene på centeret. Ved hver træning tager to eller flere frivillige derop sammen. Træningen indledes oftest med lidt korte øvelser, evt. skud på mål. Dernæst bliver der spillet på to mål, og til sidst kan træningen afsluttes med andre lege. Projektets frivillige har selv mulighed for at præge træningens forløb.

Vil du være med?
Så kontakt vores projektledere, hvis du ønsker at være frivillig eller for yderligere information.

Erik Nilsson: erik.nilsson@dbac.dk

og

Frederik Kastrup: fk@redbarnetungdom.dk


Nyheder

Liv og Glade Dag(e) i Osramhuset
MobSQUAD Kbh. arrangerede en dag i antimobningens tegn
Nyt fra bestyrelsen
På det nye bestyrelsesmøde blev der bl.a. diskuteret en ændring af den internationale strategi og fremtidige visioner for RBU´s aktiviteter. Læs en kort sammenfatning her.
Medarbejder til organisering og fundraising søges (løntilskud)
Vi har brug for en kollega, der på løntilskudsvilkår kan hjælpe os med at ekspandere i økonomi, medlemmer, frivillige og projekter indenfor rammerne af vores værdier og børns rettigheder.
Generalforsamling i RBU Nordsjælland, kom hid!
Mandag d.31. kl.19:00 holder RBU Nordsjælland generalforsamling på adressen Rosenørns Allé 12. Læs mere her!
Læs flere nyheder
Red Barnet Ungdom / Rosenørns Allé 12 / 1634 København V / Tlf: 35 24 85 42 / redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk